Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
Sản phẩm – Đối tượng hưởng thụ
1.     Những giá trị mang lại khi thực hiện tốt Chương trình
- Thực hiện tốt các mục tiêu Chương trình, ngày càng có nhiều người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh đồng thời thể hiện một xã hội văn minh luôn coi trọng và bảo vệ con người. Thực hiện tốt Chương trình sẽ giảm bớt những tổn thất về sinh mạng, sức khỏe người lao động, cũng như tổn thất kinh tế trong việc khắc phục hậu quả TNLĐ và BNN, từ đó góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, tập trung nguồn vốn đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội. Ước tính thực hiện tốt các mục tiêu giảm TNLĐ, BNN của Chương trình sẽ góp phần tiết kiệm trên 200 tỷ đồng mỗi năm;
- Cải thiện tốt điều kiện và môi trường lao động sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm ô nhiễm môi trường sinh thái nói chung, đặc biệt là giảm các hiểm hoạ trong công nghiệp do phóng xạ nguyên tử, bức xạ ion hóa, hơi khí độc, tiếng ồn, điện từ trường... Với môi trường làm việc an toàn và vệ sinh, người lao động giảm tâm lý căng thẳng, lo sợ bị mắc BNN, TNLĐ, giúp tăng năng suất, chất lượng lao động, thu nhập và phúc lợi của người lao động được nâng cao;
- Các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về điều kiện lao động, sẽ nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế;
- Năng lực của đội ngũ làm công tác BHLĐ, AT-VSLĐ sẽ được nâng cao cả về kiến thức, nghiệp vụ công tác qua các hoạt động tập huấn, học tập kinh nghiệm của nước ngoài từ nguồn kinh phí của Chương trình với các cơ chế, chính sách phù hợp, các hoạt động đa ngành, đa hình thức, đa địa phương trong công tác BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ. Các cán bộ làm công tác AT-VSLĐ từ trung ương đến địa phương sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu quản lý trong nước và hội nhập quốc tế.
2.     Các sản phẩm đầu ra
Các mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác AT-VSLĐ được áp dụng: Sự phân công giữa Bộ Lao động - Thươnwg binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ chuyên ngành; mô hình quản lý theo ngành dọc thuộc lĩnh vực lao động, y tế; mô hình quản lý theo từng chuyên ngành trọng điểm ngăn chặn TNLĐ, BNN thuộc lĩnh vực Công thương, xây dựng, nông nghiệp; mô hình phòng chống BNN; mô hình quản lý AT-VSLĐ tại các doanh nghiệp, khu vực làng nghề, hợp tác xã...;
- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về AT-VSLĐ được sửa đổi, bổ sung, đặc biệt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATLĐ, Luật AT- VSLĐ;
- Hệ thống cơ sở dữ liệu về tình hình công tác tổ chức, quản lý BHLĐ, điều kiện làm việc, TNLĐ và BNN giai đoạn 2011- 2015;
- Hệ thống các cơ sở khám BNN, giám sát môi trường lao động, bệnh viện phục hồi chức năng lao động, trung tâm huấn luyện AT-VSLĐ được nâng cấp và bổ sung trang thiết bị và hiệu quả làm việc của các đơn vị này;
- Hệ thống các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền, các tài liệu huấn luyện; kết quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, các sách và tài liệu nghiên cứu, tham khảo về AT-VSLĐ.
- Các phòng thí nghiệm chuyên dụng được nâng cấp, xây dựng: Phòng thí nghiệm chống ô nhiễm nhiệt, bụi và hơi khí độc trong MTLĐ; phòng thí nghiệm phòng chống các yếu tố vật lý có hại trong môi trường lao động (tiếng ồn, rung động, các bức xạ có hại…)...;
- Các công trình khoa học nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật xử lý MTLĐ cho một số ngành nghề có nguy cơ cao để giảm thiểu bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp, tai nạn lao động.
3.     Đối tượng hưởng thụ Chương trình
Dự án 1:- Các cơ quan quản lý nhà nước về AT-VSLĐ;
- Các cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về AT-VSLĐ;
- Người sử dụng lao động và người lao động trong một số nhóm ngành nghề trọng điểm ngăn chặn TNLĐ, BNN.
Dự án 2: - Các Viện về y học cấp Trung ương, các cơ quan phụ trách y tế tại các địa phương;
- Người sử dụng lao động, cán bộ y tế, người lao động trong các ngành nghề có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.
Dự án 3: - Các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, huấn luyện;
- Người sử dụng lao động, mạng lưới ATVSV, người lao động ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;
- Cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ giảng dạy, học sinh, sinh viên các cơ sở từ phổ thông tới đại học;
- Quần chúng nhân dân.
Dự án 4: - Các cơ quan được thụ hưởng việc đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm;

- Các doanh nghiệp, cơ sở và người lao động thụ hưởng việc áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ.