Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
VCCI và UNDP cùng hợp tác thúc đẩy Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp tại Việt Nam
Hà nội, ngày 17/12  - Hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết giữa Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam và UNDP về dự án trị giá 2.5 triệu đô la Mỹ nhằm khuyến khích chấp nhận thông lệ kinh doanh có trách nhiệm với xã hội và môi trường tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Dự án này (Thúc đẩy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội dựa trên những nguyên tắc của Hiệp ước toàn cầu) sẽ kéo dài trong 2 năm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam và hỗ trợ tuân thủ các thoả thuận và hiệp ước quốc tế có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

“Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và mức tăng thu nhập, ứng xử có trách nhiệm của doanh nghiệp đang là điểm nóng cần quan tâm”, ông Phó giám đốc quốc gia UNDP, Christophe Bahuet phát biểu. “Để tất cả người dân Việt Nam có thể thụ hưởng thành quả của sự tăng trưởng thần kỳ của đất nước trong những năm qua, yếu tố quan trọng là cộng đồng doanh nghiệp phải có ý thức và chấp hành các thông lệ kinh doanh có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững ” ông khẳng định.

Các hoạt động từ thiện là một phần của chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Tuy nhiên dự án hợp tác giữa VCCI-UNDP sẽ tập trung sâu hơn vào khái niệm CSR nhằm đảm bảo các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng trách nhiệm xã hội, và nỗ lực khắc phục các hậu quả của hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng tới xã hội và môi trường.

“Chúng ta cần phải nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, và đảm bảo rằng trách nhiệm này được coi trọng như một công cụ quản lý chiến lược” ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu. “Chiến lược Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp giúp củng cố thương hiệu của doanh nghiệp, thu hút nhân công và chỉ ra cách thức tiếp cận các thị trường mới tiềm năng mà doanh nghiệp chưa kỳ vọng tới. Nó không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân doanh nghiệp mà còn có lợi cho cả xã hội Việt Nam”, Ông Khương nhấn mạnh

Dự án này bao gồm 3 hợp phần. Thứ nhất, dự án sẽ thúc đẩy Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua mạng lưới Hiệp ước toàn cầu, được thành lập năm ngoái tại Việt Nam. Đây là tổ chức tình nguyện lớn nhất thế giới, thu hút khoảng 4,000 doanh nghiệp từ 116 quốc gia, kêu gọi các doanh nghiệp tuân thủ 10 nguyên tắc toàn cầu trong các lĩnh vực quyền con người, tiêu chuẩn lao động, môi trường và chống tham nhũng, đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng các nguyên tắc trên trong chiến lược kinh doanh và hoạt động sản xuất.
 
Thứ hai, Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp sẽ được đưa vào Việt Nam thông qua các công trình nghiên cứu, chương trình giảng dậy. Dự án cũng sẽ chú trọng phát triển các chương trình giảng dậy đào tạo Đại học và sau Đại học, từ đó phát triển đội ngũ lãnh đạo trong tương lai có sự quan tâm đúng mức với trách nhiệm xã hội.
 
Cuối cùng, mục tiêu của dự án nhằm đạt được là sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các cơ quan hữu quan. Dự án sẽ tập trung phát triển các thông lệ điển hình về CSR, hỗ trợ, đánh giá các hoạt động kinh doanh và cung cấp các công cụ hữu ích như khả năng tiếp cận với các chuyên gia, kết nối với các mạng lưới quốc gia cũng như quốc tế, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển chiến lược CSR của mình.
 
-Hết-
 Để biết thêm thông tin xin liên hệ với:

UNDP: Pernille Goodall, Bộ phận truyền thông, email: pernille.goodall@undp.org,

Tel: 84-4-3822 4383 ext. 123

VCCI: Chị Nguyễn Thị Phan Chung, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (SD4B), email: chungnp@vcci.com.vn

Tel: 84-4-3574349