Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
Đẩy mạnh trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh lao động
Dự kiến Luật ATVSLĐ sẽ thông qua vào giữa năm 2015 với kỳ vọng những hạn chế trong công tác ATVSLĐ sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia ATLĐ, bên cạnh việc luật hóa, điều quan trọng hơn cả là phải nâng cao ý thức chấp hành các vấn đề về ATLĐ.

Theo Cục ATLĐ (Bộ LĐTBXH), trong 5 năm (2011-2015), Chính phủ dành 700 tỉ đồng để đầu tư cho công tác ATLĐ, hướng đến mỗi năm giảm 5% số vụ TNLĐ dẫn đến chết người, giảm 10% người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, 80% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ mắc bệnh cao được khám bệnh.

 

Trang bị kiến thức ATLĐ cho DN

 

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn DN…về công tác ATLĐ, Chính phủ đang đẩy mạnh Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2011-2015. Theo đó, công tác ATVSLĐ được tăng cường với nhiều hoạt động cụ thể, đặc biệt công tác tuyên truyền, phổ biến sẽ được đẩy mạnh. Gần đây, điều này đã được nhấn mạnh thông qua các hoạt động như Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ, công tác này cũng diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành và DN.

 

Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác ATVSLĐ đã được thành lập từ trung ương đến địa phương và các DN. Các hoạt động hợp tác quốc tế về ATVSLĐ tiếp tục được tăng cường và mở rộng với các tổ chức quốc tế như: ILO, WHO, WB, ADB và các nước trên thế giới cũng như trong khu vực.

 

Ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Văn phòng DN vì sự phát triển bền vững VCCI cho biết, thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ,VCCI đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là công tác đào tạo trang bị kiến thức về ATVSLĐ, trong đó phải kể tới việc tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các DNNVV”; Kỹ năng kiểm soát và tổ chức thực hiện ATVSLĐ trong DN; “An toàn vệ sinh lao động – Chìa khóa thành công cho các DN”...Nhờ đó mà hàng nghìn lượt DN đã cải thiện được tình hình ATVSLĐ, góp phần vào việc nâng cao kiến thức ATVSLĐ trong cộng đồng DN.

 

Thực hiện 7 nguyên tắc vàng

 

Nhìn ra thế giới, nhất là ở các nước phát triển, việc quan tâm tới công tác ATVSLĐ, trang bị cho cộng đồng DN các kiến thức về ATLĐ được xem là một trong những “chìa khóa” thành công quan trọng hàng đầu. Hàn Quốc là một ví dụ điển hình, bắt đầu phát triển công nghiệp từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Nhưng ngay từ năm 1980, Hàn Quốc đã có Luật ATVSLĐ và có một hệ thống quản lý thống nhất do Bộ Lao động chủ trì. Tại đây, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện và triển khai hoạt động ATVSLĐ được cấp kinh phí hoạt động có nguồn chủ yếu từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động. Chính phủ chỉ cấp kinh phí cho các hoạt động quản lý như thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước...

 

Ông Helmut Ehnes - Tổng thư ký Ban Phòng ngừa công nghiệp mỏ quốc tế thuộc Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế khuyên rằng, VN cần thực hiện  7 nguyên tắc vàng của công tác phòng ngừa, kiểm soát tai nạn lao động nên áp dụng. Đó là: Đưa ra cam kết lãnh đạo; Nhận biết các mối nguy hiểm và rủi ro; Đặt ra các mục tiêu an toàn và sức khỏe lao động; Đảm bảo các hệ thống an toàn; Sử dụng công nghệ an toàn và lành mạnh; Nâng cao trình độ; Đầu tư về con người.

 

Trở lại với việc nâng cao tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức về ATLĐ trong DN, các chuyên gia cho rằng, để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, không có cách nào khác, các DN nên quan tâm hơn nữa tới công tác ATVSLĐ, bởi thực hiện tốt công tác An toàn – BHLĐ, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế và điều kiện lao động sẽ nâng cao uy tín, sức cạnh tranh của DN trên thị trường trong nước và quốc tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của chính DN đó.

 

Tiến Chính

Các tin khác:
  • Việt Nam gia nhập Công ước số 187 về Khung chính sách thúc đẩy An toàn vệ sinh lao động
  • Ngành than phấn đấu phải giảm thiểu tai nạn lao động
  • Phát động Tuần lễ Quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động năm 2014
  • Nam Định chú trọng đảm bảo ATVSLĐ trong các ngành nghề nông thôn
  • An toàn vệ sinh lao động khi làm việc trong điều kiện thiếu dưỡng khí
  • Toàn quân hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN an toàn, hiệu quả và tiết kiệm
  • Chặng đường 10 năm phát triển của Hội ATVSLĐ Việt Nam
  • Vai trò của công tác an toàn – vệ sinh lao động trong phát triển kinh tế - xã hội
  • Xây dựng văn hóa an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động
  • Thực trạng công tác bảo hộ lao động