Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
  • Trang chủ
  • Tài liệu tham khảo về ATVSLĐ
Tài liệu tham khảo về ATVSLĐ
3/3/2014
- Số vụ TNLĐ chết người: 562 vụ - Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 113 vụ - Số người chết: 627 người - Số người bị thương nặng: 1506 người - Nạn nhân là lao động nữ: 2308 người
11/29/2013
Thực trạng Người lao động được định kỳ huấn luyện an toàn, nhưng người lao động mới vào làm việc, thay đổi công việc chưa được huấn luyện đầy đủ, chủ yếu được người lao động làm trước hướng dẫn. Nội dung huấn luyện chưa đầy đủ, cụ thể
11/27/2013
Hiện nay, Cục An toàn lao động đã chỉ định 03 tổ chức đủ điều kiện chứng nhận hợp quy cho 06 nhóm sản phẩm hàng hóa theo danh sách như sau:
11/18/2013
Các dịch vụ kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động - Tư vấn kỹ thuật an toàn - Tư vấn về các kỹ thuật vệ sinh - Kiểm định kỹ thuật an toàn - Kiểm định chất lượng hàng hoá Dịch vụ về chăm sóc sức khoẻ người lao động - Các dịch vụ y tế - Các dịch vụ khám, chữa bệnh nghề nghiệp Dịch vụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
10/20/2013
Thông tư này hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Điều 150 Bộ luật lao động quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
10/6/2013
1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên (sau đây gọi tắt là lao động chưa thành niên). 2. Thông tư này áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là người sử dụng lao động).
9/10/2013
1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc. 2. Thông tư này áp dụng đối với tất cả doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là người sử dụng lao động).
3/9/2013
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2013 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong 06 tháng cuối năm 2013
12/31/2012
Người lao động có quyền được làm việc trong một môi trường An toàn và Vệ sinh là một trong những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta, được Pháp luật bảo đảm. Tuy nhiên, trong thực tiễn, vì nhiều nguyên nhân, quyền cơ bản này của Người lao động còn chưa thực sự được tôn trọng, có khi còn bị xâm phạm. Nhà nước cần có những biện pháp hữu hiệu và đủ mạnh để chấn chỉnh tình trạng này.
12/31/2012
Việt Nam đứng sau nhiều nước trên thế giới, bao gồm phần lớn các nước trong khu vực, về an toàn lao động, Thứ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Bùi Hồng Lĩnh cho biết. Theo Bộ LĐTBXH, năm 2012 có 606 người chết vì tai nạn lao động, tăng gần 10% so với năm 2011.
Trang 1 trong tổng số 6 trang (58 tin)
1 2 3 4 5 6 >>