Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
  • Trang chủ
  • Các hoạt động của Chương trình
Các hoạt động của Chương trình
11/8/2013
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình quốc gia đến năm 2015 về An toàn lao động – Vệ sinh lao động – vệ sinh lao động , Văn phòng Doanh nghiệp vì sự PTBV tổ chức khóa tập huấn “An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động” vào ngày 9-10/08/2013 tại Hà Nội.
8/29/2013
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình quốc gia đến năm 2015 về An toàn lao động – Vệ sinh lao động – vệ sinh lao động , Văn phòng Doanh nghiệp vì sự PTBV tổ chức khóa tập huấn “An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động” vào ngày 27-28/07/2013 tại Hà Nội
8/29/2013
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình quốc gia đến năm 2015 về An toàn lao động – Vệ sinh lao động – vệ sinh lao động , Văn phòng Doanh nghiệp vì sự PTBV tổ chức khóa tập huấn “An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động” vào ngày 9-10/08/2013 tại Hà Nội
8/26/2013
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình quốc gia đến năm 2015 về An toàn lao động – Vệ sinh lao động – vệ sinh lao động , Văn phòng Doanh nghiệp vì sự PTBV tổ chức khóa tập huấn “Tổ chức thực hiện quản lý vệ sinh lao động theo Luật pháp, kỹ năng kiểm soát” vào ngày 23-24/08/2013 tại Bắc Ninh. Khóa tập huấn được tổ chức nhằm phổ biến và cập nhật cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về mảng ATVSLĐ, nhân viên của các công ty những vấn đề cơ bản về sức khỏe nghề nghiệp là gì và môi trường lao động như thế nào để có sức khỏe tốt. Ngoài ra, học viên còn được tập huấn những kỹ năng về sơ cấp cứu tại chỗ đối với các trường hợp say nắng, say nóng, cảm lạnh, băng vết thương
8/20/2013
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình quốc gia đến năm 2015 về An toàn lao động – Vệ sinh lao động – vệ sinh lao động , Văn phòng Doanh nghiệp vì sự PTBV tổ chức khóa tập huấn “Tổ chức thực hiện quản lý vệ sinh lao động theo Luật pháp, kỹ năng kiểm soát” vào ngày 16-17/08/2013 tại Bắc Ninh.
8/16/2013
Khóa tập huấn được tổ chức nhằm phổ biến và cập nhật cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về mảng ATVSLĐ, nhân viên của các công ty những vấn đề cơ bản về sức khỏe nghề nghiệp là gì và môi trường lao động như thế nào để có sức khỏe tốt. Ngoài ra, học viên còn được tập huấn những kỹ năng về sơ cấp cứu tại chỗ đối với các trường hợp say nắng, say nóng, cảm lạnh, băng vết thương
8/14/2013
Khóa tập huấn được tổ chức nhằm phổ biến và cập nhật cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về mảng ATVSLĐ, nhân viên của các công ty những vấn đề cơ bản về điều kiện lao động, một số nguyên nhân gây ra TNLĐ, BNN
7/25/2013
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình quốc gia đến năm 2015 về An toàn lao động – Vệ sinh lao động – vệ sinh lao động , Văn phòng Doanh nghiệp vì sự PTBV tổ chức khóa tập huấn “An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động” vào ngày 19-20/07/2013 tại Bắc Ninh
5/8/2013
Khóa tập huấn được tổ chức nhằm phổ biến và cập nhật cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về mảng ATVSLĐ, nhân viên của các công ty những vấn đề cơ bản về sức khỏe nghề nghiệp là gì và môi trường lao động như thế nào để có sức khỏe tốt. Ngoài ra, học viên còn được tập huấn những kỹ năng về sơ cấp cứu tại chỗ đối với các trường hợp say nắng, say nóng, cảm lạnh, băng vết thương,….
Trang 1 trong tổng số 2 trang (12 tin)
1 2 >>