Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
  • Trang chủ
  • Giải thưởng CSR
Giải thưởng CSR
10/27/2012
Trong mỗi lĩnh vực (Môi trường và Lao động) sẽ có 01 giải nhất, 02 giải nhì và 03 giải ba. Ngoài ra có một số giải khuyến khích về Sự tham gia và Phát triển Cộng đồng, Giáo dục và Đào tạo Nhân viên, Quan hệ Khách hàng, Điều hành Doanh nghiệp, và Kinh doanh Trung thực
10/25/2012 3:51:00 PM
Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam có thời gian hoạt động kinh doanh từ 02 năm trở lên kể từ ngày được cấp Giấy phép tới ngày nộp đơn tham gia giải thưởng.
10/25/2012 3:49:00 PM
Giải thưởng được tổ chức bình chọn trên phạm vi toàn quốc. Giải thưởng sẽ giành cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong 2 lĩnh vực Lao động và Môi trường từ năm 2010 đến 2012
10/25/2012 3:44:00 PM
Trên con đường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, các yêu cầu thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) hướng tới phát triển bền vững (SD) đã được xem như là những rào cản phi thương mại, thách thức đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, Chính phủ Việt Nam, trong Quyết định ban hành Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam, đã nêu rõ “Ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam) nhằm phát triển bền vững đất nước trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường” (Điều 1 Quyết định số 153/QĐ/CP-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004).
8/20/2012
• Tên tiếng Việt: Giải thưởng trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp lần thứ 5 năm 2012 • Tên tiếng Anh: CSR Award 2012