Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
  • Trang chủ
  • CSR Award 2009
CSR Award 2009
8/17/2010
Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh sáng tạo và hiệu quả trong 2 lĩnh vực trên; hoặc triển khai các dự án và chương trình sáng tạo, hiệu quả và bền vững nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội
8/17/2010
Trong mỗi lĩnh vực nêu trên (2 lĩnh vực) sẽ có 01 giải nhất, 05 giải nhì và 10 giải ba. Ngoài ra có 05 giải khuyến khích về Nâng cao sức khoẻ cộng đồng, 05 giải khuyến khích về Giảm nghèo và 05 giải khuyến khích về Phát triển giáo dục
8/17/2010
Các doanh nghiệp tự đăng ký tham dự. Đơn đăng ký tham dự của các doanh nghiệp do Ban Tổ chức gửi trực tiếp cho các đơn vị (nếu được yêu cầu) hoặc doanh nghiệp tải về từ trang web
8/17/2010
Các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò và lợi ích của Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội
8/17/2010
Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (Văn phòng PTBV) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) Tầng 4, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh Hà Nội, Việt Nam
8/17/2010
Chương trình Giải thưởng Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp nhằm biểu dương và tôn vinh những doanh nghiệp điển hình trong quá trình hội nhập và phát triển.
Trang 1 trong tổng số 2 trang (11 tin)
1 2 >>