Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
  • Trang chủ
  • Các hoạt động
Các hoạt động
2/14/2011
Mục tiêu đạt đƣợc: - Thực trạng quản lý an toàn lao động, ô nhiễm môi trường lao động, PCCC. - Thực trạng quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động. - Thực trạng việc thực hiện chế độ, chính sách, luật pháp về AT-VSLĐ tại doanh nghiệp.
2/14/2011
Công tác Bảo hộ lao động là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện lao động an toàn và chăm lo gìn giữ sức khỏe cho người lao động, có mục tiêu cụ thể là nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động tại nơi sản xuất.
2/14/2011
Ngành sản xuất chế biến thực phẩm là ngành phục vụ cho tiêu dùng trong nước, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và làm phong phú thêm các mặt hàng thực phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống ngày càng cao của con người.
8/17/2010
Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ&VSLĐ giai đoạn 2006 - 2010 bao gồm 7 nội dung chính sau:
8/17/2010
Cơ quan phối hợp: Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Thương mại, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Cục Thống kê Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật - ATVSLĐ Việt Nam, các cơ quan khác có liên quan và các địa phương
8/17/2010
a. Cơ quan quản lý và phối hợp thực hiện: - Cơ quan quản lý: Bộ Y tế. - Cơ quan thực hiện dự án: Bộ Y tế, các Viện thuộc hệ y tế dự phòng, trung tâm y tế các Bộ, Ngành và y tế các địa phương.
8/17/2010
a. Cơ quan quản lý, phối hợp thực hiện Dự án: - Cơ quan quản lý và thực hiện Dự án: Tổng Liên đoàn lao động Việt và Bộ Khoa học - Công nghệ.
Trang 1 trong tổng số 3 trang (27 tin)
1 2 3 >>